• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

رله گازی شکوه - دیافراگم تطبیق

 

دیافراگم تطبیق لاستیک سیلیکون مستقر در پشت بازرسی قرار دارد. پوشش این رله گازی به گونه ای طراحی شده است که محفظه سفر شکوه را از عناصر خارجی محفوظ نگه دارد. فشاری ایجاد می گردد که برابر بین جو و فشار داخلی واحد است، که می تواند بسته به علت تغییرات دمای محیط و فشار تغییر کند.