• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

نصب رله گازی شکوه  مقاله شماره سه

حداقل شیب در همه لوله های شکوه به رله ردیاب گازی باید دو درجه باشد.

 

12 میلیمتر در هر 300 میلی متر یا 0.5 اینچ در هر پا