• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

نصب رله گازی شکوه – مقاله شماره چهار

اندازه حداقل برای رله گازی شکوه باید یک اینچ تا یک و نیم اینچ باشد.

 

یک و نیم اینچ برای دماهای سرد است که دمای محیطی کمتر از پنجاه درجه سانتی گراد دارند.