• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

نگهدارنده رله گازی شکوه

 

سطح روغن در نگهدارنده نباید بیش از 59 اینچ در بالای رله گازی شکوه باشد. اگر سر روغن بالای رله گازی بیش از 59 اینچ (1.5 متر) باشد، ممکن است پس از یک بار فشار ناگهانی باز نشود.