• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

مدل حداکثرظرفیت سرمايشی (BTU/hr) حداکثرظرفیت گرمایشی (BTU/hr) برق مصرفی نوع فیلتراسیون هوا وزن (kg) ابعاد پنل داخلی (cm) قیمت (ریال)
KW فاز حداکثر آمپر (A) طول عمق ارتفاع
SV096STQ3 12624 13989 --- 1 3.4 فیلتر آیونایزر و مولتی 3M 11 88.5 20.5 28.5 23,400,000
SV126STQ3 13785 17401 --- 1 4.65 فیلتر آیونایزر و مولتی 3M 11 88.5 20.5 28.5 25,970,000
SV186STQ3 20472 30709 --- 1 7.3 فیلتر آیونایزر و مولتی 3M 17 103 24.5 32.5 36,840,000
SV246STQ3 29515 38898 --- 1 10.4 فیلتر آیونایزر و مولتی 3M 17 103 24.5 32.5 44,300,000