• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

مدل حداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) برق مصرفي نوع فیلتراسیون هوا وزن (kg) ابعاد پنل داخلي (cm) قیمت (ریال)
KW Ø حداکثر آمپر (A) طول عمق ارتفاع
S096MQ 9000 9556 --- 1 4.4 ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا 7 84.0 15.3 27.0 13,400,000
S126MQ 11945 13652 --- 1 6 ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا 8 84.0 15.3 27.00 16,050,000
S186MQ 18000 18000 --- 1 9 ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا 14 108.5 19.1 30.0 22,200,000
S246MQ 24000 24000 --- 1 12.5 ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا 15 108.5 19.1 30.0 24,200,000
S126MC 12000 --- --- 1 5.8 ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا --- 84 15 27 ---
S306PC 30000 --- --- 1 14.5 ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا --- 120.9 20.5 34.6 ---
S306PQ 28000 29000 --- 1 14.8 ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا --- 126 20.5 35 ---
S366PQ 36000 36000 --- 1 23 ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا --- 120.9 20.5 34.6 ---