• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

مدل تعداد پره حداکثر قدرت گرمایش ابعاد دیگ mm افت فشار در محفظه احتراق m bar قطر تقریبی دودکش mm قطر دهانه نصب مشعل mm قیمت(ريال)
KW Kcal/h طول عرض ارتفاع
سولار 300 (ترمو استریم ) 4 38 32500 465 480 830 - 145 110 --
سولار 300 (ترمو استریم ) 5 50 43000 565 480 830 - 145 110 14,940,000
سولار 300 (ترمو استریم ) 6 50 51500 665 480 830 - 145 110 17,304,000
سولار 300 (ترمو استریم ) 7 70 61000 765 480 830 - 145 110 19,500,000
سولار 300 (ترمو استریم ) 8 81 70000 865 480 830 - 145 110 21,640,000
سولار 300 (ترمو استریم ) 9 92 79000 965 480 830 - 145 110 23,900,000
سولار 300 (ترمو استریم ) 10 104 89000 1065 480 830 - 145 110 26,060,000