• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

مدل تعداد پره قدرت گرمادهی ابعاد دیگ mm وزن خالص دیگ قطردهانه دود کش دیگ
(mm)
قطر دهانه مشعل گیر
(mm)
قیمت (ريال)
KW Kcal/h طول عرض ارتفاع
سولار400 -7 7 105/8 91000 1015 630 1056 515 250 140 33,890,000
سولار400 -8 8 131/4 113000 1135 630 1056 578 250 140 37,500,000
سولار400 -9 9 155/8 134000 1255 630 1056 641 250 140 41,310,000
سولار400 -10 10 181/4 156000 1375 630 1056 704 250 140 44,910,000
سولار400 -11 11 205/8 177000 1495 630 1056 767 250 140 48,720,000
سولار400 -12 12 231/4 199000 1615 630 1056 830 250 140 52,326,000
سولار400 -13 13 257 221000 1735 630 1056 890 250 140 56,034,000