• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

 

مدل تعداد پره حداکثر قدرت گرمایش ابعاد دیگ mm وزن خالص دیگ
(kg) 
حداکثر فشار کاری مجاز
(bar) 
قطر دهانه دودکش دیگ
(mm)
قطر دهانه مشعل گیر
(mm)
قیمت(ريال)
KW Kcal/h طول عرض ارتفاع
5- super 400 5 138 118700 918 580 780 370 4 307 127 25,650,000
6- super 400 6 170 146200 1035 580 780 427 4 307 127 30,283,000
7- super 400 7 203 174500 1152 580 780 481 4 307 127 35,030,000
9- super 400 9 267 229600 1386 580 780 597 4 307 127 44,400,000
10- super 400 10 300 258000 1503 580 780 651 4 307 127 49,030,000
11- super 400 11 332 285500 1620 580 780 709 4 307 127 53,770,000
12- super 400 12 365 313800 1737 580 780 765 4 307 127 58,410,000
13- super 400 13 397 341400 1854 580 780 825 4 307 127 63,150,000
14- super 400 14 430 369700 1971 580 780 879 4 307 127 67,780,000